Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více OK

To nejlepší z designové tvorby
26.06.2017
Autor Katerina Jonasova

ArtBees 1 skončil, ArtBees 2 začíná - výživný změnový program pro podnikavé ženy zblízka

"Díky absolvování ArtBees máme základ, který nám chyběl. Na začátku byla jen a pouze láska. Získaly jsme základní vědomosti a uvědomění, o něž se můžeme opřít ve slabších chvílích a naše podnikání je tak odolnější.“

Takto například vnímají absolventky přínos programu ArtBees pro své podnikání, svoji tvorbu, svůj rozvoj, své prodeje. V následujícím článku přinášíme shrnutí jejich hodnocení. Pro další zájemkyně o tento výživný, změnový program pro podnikavé ženy v oblasti rukodělné výroby, designu a nově zdravého životního stylu se otvírá další ročník ArtBees 2. Více o něm a přihlášky zde na www.artbees.cz. Partnery vzdělávacího projektu ArtBees jsou Moudré podnikání ženy, ArtBe.cz a Coca-Cola ČR a SR.

Celkový dojem z programu je jednoznačně pozitivní. Zaznívají slova „vynikající, inspirující, motivující, přínosný, dobře organizovaný, nabitý“. Ženy si chválí celkovou atmosféru, navázání nových kontaktů a přátelství. Díky programu získaly nadhled a jejich podnikání dostalo jasné nasměrování.

To, že se ženy staly zralejšími, rozhodnějšími a celkově silnějšími, je do budoucna příslibem udržitelnosti firmy na trhu a jejího dalšího profilování a pronikání značky do povědomí lidí.

Všechny jednoznačně projekt podporují a doporučily by ho – nebo už doporučují – dalším ženám.

Jako hlavní užitek nejvíce žen zmínilo sounáležitostnové osobní kontakty – networking (více než 60% žen), což je mimochodem alfa a omega současného stylu podnikání a v ženském podnikání – na rozdíl od mužského – to vůbec není běžné. Následují nové znalosti, nové nástroje a možnosti jejich použití, dále posílení sebedůvěry, sebevědomí a uvědomění si vlastní hodnoty.  Díky většímu rozhledu jsou pak schopny lépe zacílit své činnosti a stanovit si priority.

Nejdůležitější poznatky získaly ženy v oblasti finančního řízení a ekonomiky (více než polovina z žen, které odpověděly). Téměř stejnou váhu pak mají nové poznatky z oblasti marketingu a komunikace (sem patří všechna témata týkající se produktu, značky, stanovení cen, prodeje a všech forem komunikace). Velmi si cení poznání sebe sama a konkrétně oceňují poznání svého profilu v Dynamice bohatství. Kombinace poznatků ze všech oblastí jim pak pomohla pochopit souvislosti, důležitost plánování, zacílení a celkového řízení včetně spolupráce s dalšími. „Nutná je absolutní koncentrace, sebeorganizace, organizace druhých, pokora a vytrvalost.“ (Ivana Kaňovská).

Text shrnuje poznatky z dotazníkového šetření mezi účastnicemi projektu. Dotazník vyplnilo 35 žen z celkového počtu 47 žen (tedy 75 %), které absolvovaly celý 9 měsíční program. Dotazník měl 24 otázek a účastnice odpovídaly v době od 1. do 15. června 2017.

 

Další články